Kako se pakirati

U priručnoj prtljazi ne možete nositi bilo kakve tekućine niti gelove u pojedinačnim zatvorenim posudama većima od 0,88 dl i spremljenim u jednu prozirnu zip-vrećicu zapremine 1 litre po osobi. Sve veće količine tekućina ili gelova moraju se pakirati u prtljagu koju ćete prijaviti za tovarni prostor.

Poštujte ograničenja za veličinu i količinu torbi koje možete ponijeti na putovanje. Danas mnoge aviokompanije naplaćuju dodatnu naknadu za svaku dodatnu prijavljenu torbu, a neke su smanjile dopuštenu maksimalnu masu za prijavljenu prtljagu.

Torbe koje prijavljujete nemojte zaključavati osim ako nemate brave u skladu sa standardima TSA. Ako baš vašu torbu odaberu za nasumični pregled, može vam se dogoditi da agenti moraju razvaliti bravu kako bi je otvorili.

Nemojte prepunjavati torbe. Osoblje koje pregledava vaše torbe neće ih moći lako zatvoriti, što znači da vama ostaje zgužvana odjeća, a možda se nešto i izgubi.

Sve filmove ponesite u priručnoj prtljazi, jer oprema za pregledavanje može izazvati oštećenja na nerazvijenom filmu. Sve one predmete koje ne želite da vam neznanci diraju zapakirajte u prozirne plastične vrećice.
Knjige i dokumente nemojte slagati jedne na druge, već ih raširite po površini torbe.