Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) danas je ažurirala smjernice o uporabi prijenosnih elektroničkih uređaja u zrakoplovima, uključujući pametne telefone, tablete i e-čitače. Potvrdila je da ti uređaji kada su podešeni za rad u zrakoplovu (način rada bez odašiljanja signala) mogu biti uključeni bez opasnosti za sigurnost tijekom cijelog putovanja, što podrazumijeva i taksiranje, polijetanje i slijetanje. Siim Kallas, povjerenik EU-a za promet i potpredsjednik Europske komisije, zatražio je od EASA-e da ubrza pregled sigurnosti uporabe elektroničkih uređaja u zrakoplovima u načinu rada uz odašiljanje signala te da objavi nove smjernice početkom 2014.

„Svi želimo ostati povezani dok putujemo, ali ovdje je ključna sigurnost. Zatražio sam pregled sigurnosti koji se temelji na jasnom načelu: ako nešto nije sigurno, ne smije se dopustiti, ali ako je sigurno, može se upotrebljavati poštujući pravila. Danas poduzimamo prvi korak za širenje sigurne uporabe elektroničkih uređaja u zrakoplovima tijekom taksiranja, polijetanja i slijetanja. Kao sljedeći korak, razmotrit ćemo načine povezivanja na mrežu tijekom leta. Pregled će potrajati i mora ga se potkrijepiti dokazima. Očekujemo da ćemo sljedeće godine izdati nove smjernice EU-a o uporabi odašiljačkih uređaja u zrakoplovima zračnih prijevoznika EU-a.”

Nove smjernice
Danas objavljene ažurirane sigurnosne smjernice odnose se na uporabu prijenosnih elektroničkih uređaja u načinu rada bez odašiljanja signala, poznatiju kao „zrakoplovni način rada”. Time se po prvi put omogućuje uporaba prijenosnih elektroničkih uređaja podešenih za rad u zrakoplovu tijekom svih faza putovanja, od ulaska u zrakoplov do izlaska iz njega. Do sada su tijekom taksiranja, polijetanja i slijetanja svi osobni elektronički uređaji morali biti potpuno isključeni.

Sljedeći koraci – Bluetooth, bežični internet, mobilni telefoni
Siim Kallas, povjerenik EU-a za promet, zatražio je od Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) da ubrza pregled mogućnosti sigurne uporabe odašiljačkih elektroničkih uređaja u zrakoplovima te da tijekom sljedećih mjeseci objavi nove smjernice. Općenito, zrakoplovne kompanije trenutačno ne dopuštaju uporabu telefona ili bežičnog interneta od trenutka kada se vrata zrakoplova zatvore pa sve do njegova dolaska u zračnu luku i ponovnog otvaranja vrata.

Povezivanje na internet trenutačno je moguće samo u posebno opremljenim zrakoplovima u kojima je omogućeno povezivanje s mrežom (dopušteno je na visini leta). Pritom se putnici ne povezuju na zemaljsku mrežu nego na certificirani sigurni sustav u zrakoplovu. Trenutačno je mali broj zrakoplova opremljen tom tehnologijom, ali očekuje se da će se tijekom sljedećih godina njihov broj povećati. Komisija je nedavno za zrakoplove opremljene za pružanje takve vrste usluga donijela odluke o telekomunikacijama kako bi se omogućila primjena 3G i 4G mreža i osiguralo bolje povezivanje odašiljačkih elektroničkih uređaja.

Kakve promjene možete očekivati prilikom sljedećeg leta?

Zrakoplovne kompanije sada bi trebale ažurirati svoja pravila rada. Očekuje se da će mnoge kompanije to učiniti tijekom sljedećih tjedana, ali u svakom slučaju putnici uvijek moraju slijediti sigurnosne upute posade i smjet će upotrebljavati elektroničke uređaje samo ako im posada to dopusti. Posada zrakoplova će tijekom davanja sigurnosnih uputa i dalje zahtijevati pozornost putnika od kojih može zatražiti da spreme teške predmete prije polijetanja i slijetanja.